Management members 
Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на сертифицираните ВО в публичния сектор
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
   
Skip Navigation Links     Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Вътрешен контрол" в Министерство на финансите.

26.09.2016  
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ
 
21.09.2016  
СЪОБЩЕНИЕ
 
23.08.2016  
СЪОБЩЕНИЕ
 
12.07.2016  
СЪОБЩЕНИЕ
 
04.07.2016  
Участие на дирекция "Вътрешен контрол" в ПЕМ ПАЛ инициативи
 
22.06.2016  
НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ И ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 
21.06.2016  
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2015 г.
 
10.05.2016  
Насоки за прилагане на разпоредбите на чл. 83 от Постановление № 380 на Министерския съвет от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.
 
17.11.2015  
До вътрешните одитори от звената за вътрешен одит в публичния сектор
 
25.08.2015  
Информация за дейността на одитните комитети в публичния сектор в Австралия, Нидерландия и Великобритания
 
123