Management members 
Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на сертифицираните ВО в публичния сектор
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
   
Skip Navigation Links     Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Вътрешен контрол" в Министерство на финансите.

29.07.2014  
Наръчник за извършване на външна оценка на качеството на вътрешния одит в публичния сектор
 
28.07.2014  
ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"
 
11.07.2014  
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР", ПРОВЕДЕН НА 28.06.2014 г.
 
11.07.2014  
ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"
 
23.06.2014  
Информация за началото на изпита за сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, който ще се проведе на 28.06.2014 г.
 
19.06.2014  
Списък на лицата, допуснати до изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" с разпределението по зали
 
19.06.2014  
Информация за изпълнението на проект „Подобряване на адекватността и ефективността на вътрешния одит в публичния сектор чрез извършване на външни оценки на качеството, като част от програмата за осигуряване на качеството на одитната дейност”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК, изпълняван от Дирекция "Вътрешен контрол"
 
12.06.2014  
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2013 г.
 
09.06.2014  
Списък на лицата, допуснати до изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор",който ще се проведе на 28 юни 2014 г.
 
25.04.2014  
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ
 
12