Management members 
Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на сертифицираните ВО в публичния сектор
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
   
Skip Navigation Links     Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Вътрешен контрол" в Министерство на финансите.

23.12.2015  
Весели празници!
 
15.12.2015  
Отчитане на дейността по вътрешен одит за 2015 година от организациите от публичния сектор
 
17.11.2015  
До вътрешните одитори от звената за вътрешен одит в публичния сектор
 
13.11.2015  
Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор за 2015 г.
 
25.08.2015  
Информация за дейността на одитните комитети в публичния сектор в Австралия, Нидерландия и Великобритания
 
22.07.2015  
ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР" И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ
 
17.07.2015  
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР", ПРОВЕДЕН НА 27.06.2015 г.
 
14.07.2015  
До вътрешните одитори от звената за вътрешен одит в публичния сектор
 
18.06.2015  
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2014 г.
 
22.04.2015  
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР, КОИТО СЕ РАЗПОРЕЖДАТ С БЮДЖЕТ И СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ НА ЕС И СА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СЛУЖИТЕЛИТЕ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ И ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ТЯХ
 
123