Management members 
Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на сертифицираните ВО в публичния сектор
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
   
Skip Navigation Links     Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Вътрешен контрол" в Министерство на финансите.

09.04.2014  
Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
 
31.03.2014  
Обобщение на одитни ангажименти на Сметна палата, Изпълнителна агенция ”Одит на средства от Европейския съюз”, звената за вътрешен одит в управляващи органи и междинни звена по оперативни програми, както и в бенефициенти, финансирани със средства от ЕС (януари – декември 2014 г.)
 
18.03.2014  
Информация за вакатна позиция в Международния борд на одиторите в НАТО (IBAN) - одитор, степен А3
 
04.03.2014  
Проект за изменение на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
 
25.02.2014  
График за извършване на външни оценки на качеството на одитната дейност за периода м. януари - м. май 2014 г.
 
14.02.2014  
Проект „Подобряване на адекватността и ефективността на вътрешния одит в публичния сектор чрез извършване на външни оценки на качеството, като част от програмата за осигуряване на качеството на одитната дейност”, финансиран по оперативна програма „Административен капацитет“
 
03.02.2014  
Международна среща на 23 и 24 януари 2014 г. в Министерство на финансите.
 
20.01.2014  
Становище на дирекция "Вътрешен контрол" относно участието на вътрешни одитори от публичния сектор в организацията и управлението на проекти, финансирани от ЕС
 
13.01.2014  
Отчитане на дейността по вътрешен одит за 2013 година от организациите от публичния сектор
 
15.11.2013  
Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2013 г.
 
12