Management members 
Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на сертифицираните ВО в публичния сектор
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
   
Skip Navigation Links     Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Вътрешен контрол" в Министерство на финансите.

19.06.2015  
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧАЛОТО НА ИЗПИТА ЗА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР", КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.06.2015 Г.
 
18.06.2015  
Списък на лицата, допуснати до изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" с разпределението по зали
 
18.06.2015  
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2014 г.
 
08.06.2015  
Списък на лицата, допуснати до изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", който ще се проведе на 27 юни 2015 г.
 
04.06.2015  
Публикувани примерни тестове от проведени подготвителни обучения за изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" през 2013 г.
 
01.06.2015  
Публикувани примерни тестове от проведени подготвителни обучения за изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" през 2015 г.
 
22.04.2015  
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР, КОИТО СЕ РАЗПОРЕЖДАТ С БЮДЖЕТ И СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ НА ЕС И СА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СЛУЖИТЕЛИТЕ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ И ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ТЯХ
 
22.04.2015  
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ
 
23.02.2015  
Насоки за прилагане на разпоредбите на чл. 82 от Постановление № 8 на Министерския съвет от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.
 
27.01.2015  
Информация за организиране на 10 ти Европейски Годишен симпозиум „Фондове на ЕС 2015 г."
 
123