Management members 
Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на сертифицираните ВО в публичния сектор
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
   
Skip Navigation Links     Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Вътрешен контрол" в Министерство на финансите.

22.04.2015  
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР, КОИТО СЕ РАЗПОРЕЖДАТ С БЮДЖЕТ И СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ НА ЕС И СА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СЛУЖИТЕЛИТЕ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ И ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ТЯХ
 
22.04.2015  
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ
 
23.02.2015  
Насоки за прилагане на разпоредбите на чл. 82 от Постановление № 8 на Министерския съвет от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.
 
27.01.2015  
Информация за организиране на 10 ти Европейски Годишен симпозиум „Фондове на ЕС 2015 г."
 
23.12.2014  
Отчитане на дейността по вътрешен одит за 2014 година от организациите от публичния сектор
 
06.11.2014  
Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2014 г.
 
08.10.2014  
Информация за проведена годишна конференция на Службата за вътрешен одит (Internal Audit Service) на Европейската комисия
 
29.07.2014  
Наръчник за извършване на външна оценка на качеството на вътрешния одит в публичния сектор
 
28.07.2014  
ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"
 
11.07.2014  
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР", ПРОВЕДЕН НА 28.06.2014 г.
 
123