Management members 
Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на сертифицираните ВО в публичния сектор
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
   
Skip Navigation Links     Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Вътрешен контрол" в Министерство на финансите.

04.01.2017  
ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЗВЕНАТА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ
 
30.12.2016  
С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА 2017 Г.
 
27.12.2016  
ВАЖНО
 
27.12.2016  
ИНФОРМАЦИЯ
 
13.12.2016  
Отчитане на дейността по вътрешен одит за 2016 година от организациите от публичния сектор
 
23.11.2016  
До ръководителите на звената за вътрешен одит и вътрешните одитори
 
17.11.2016  
Участие на дирекция „Вътрешен контрол“ в международна среща
 
17.11.2016  
ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР" И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ
 
10.11.2016  
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР", ПРОВЕДЕН НА 26.10.2016 г.
 
04.11.2016  
Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор за 2016 г.
 
1234