Management members 
Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на сертифицираните ВО в публичния сектор
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
   
Skip Navigation Links     Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Вътрешен контрол" в Министерство на финансите.

19.10.2016  
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧАЛОТО НА ИЗПИТА ЗА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР", КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.10.2016 Г.
 
19.10.2016  
Списък на лицата, допуснати до изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" с разпределението им по зали
 
17.10.2016  
Списък на лицата, допуснати до изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", който ще се проведе на 26 октомври 2016 г.
 
26.09.2016  
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ
 
21.09.2016  
СЪОБЩЕНИЕ
 
23.08.2016  
СЪОБЩЕНИЕ
 
12.07.2016  
СЪОБЩЕНИЕ
 
04.07.2016  
Участие на дирекция "Вътрешен контрол" в ПЕМ ПАЛ инициативи
 
22.06.2016  
НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ И ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 
21.06.2016  
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2015 г.
 
123